Wat is een planning & control cyclus?

In de financiële wereld is een planning & control cyclus, oftewel een P&C cyclus een veelvoorkomend begrip. Voor veel mensen is het niet duidelijk wat dit nou eigenlijk inhoud en wat het betekend. Uit welke stappen bestaan bijvoorbeeld zo’n cyclus? En welke bedrijven maken hier veel gebruik van? Wij leggen het uit!

Verschillende stappen

Een P&C cyclus bestaat uit verschillende stappen. De cyclus bestaat uit visie en missie bepalen, strategie en doelstellingen beschrijven, opstellen van jaarplannen, rapportages maken voor de verantwoording en de laatste stap is evaluatie.

De eerste fase staat in het teken van de toekomst van de organisatie. Wat voor ambities hebben ze bijvoorbeeld? De taken van een financieel medewerker zijn niet om deze visie te bedenken, maar om wel te weten wat het bedrijf voor ogen heeft. Dit schept overeenstemming ook op financieel gebied. Hoe gaat de visie behaald worden? Dit wordt in de tweede stap verder belicht.  Het opstellen van jaarplannen is de volgende logische stap van de P&C cyclus. Met het opstellen van een jaarplan en een meerjarenplan, krijgen de strategie en doelstellingen een financieel plaatje. Welke activiteiten zijn er nodig en welke kosten en baten horen hierbij? Hier kunt u zich als financieel medewerker natuurlijk volledig in uitleven, om de strategie en de doelstellingen op een gedetailleerde manier te kaderen.

Hoe gaat het met het behalen van de gestelde doelen, de activiteiten die hierbij horen en het financiële plaatje? Loopt u nog op schema? Dit zijn belangrijke vragen bij het maken van rapportages. Door periodiek verantwoording af te leggen word de vinger aan de pols gehouden. Als laatste is er de evaluatie. Hoe gaat het nu op financieel gebied met de organisatie bijvoorbeeld?

Deze P&C cyclus wordt bij de gemeente ingezet, maar ook andere grote bedrijven maken hier gebruik van.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.